Aktualności

Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. planuje udział w konkursie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP Nabór PEPW.01.04.-IP-01-001/23 w związku z tym ogłaszamy nabór na wyłonienie wykonawcy realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej.

Termin składania ofert do dnia 18 sierpnia do godz.9.00. Zapraszamy do złożenia oferty.

Załączniki :

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie CDM

 

„Zakup komplementarnych usług doradczych sposobem na internacjonalizację oferty Spółki Jutrzenka Dobre Miasto”

 

 •  Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Zakup komplementarnych usług doradczych sposobem na internacjonalizację oferty Spółki Jutrzenka Dobre Miasto” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
 • Cel projektu: W wyniku realizacji zaplanowanych zadań Spółka:
  a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci kolejnych krajów arabskich oraz afrykańskich oraz zdobędzie nowych klientów z rynku europejskiego;
  b) zwiększy przychody ze sprzedaży, w tym udział przychodów z rynku zagranicznego w całości przychodów ze sprzedaży co najmniej do poziomu 20% do końca 2024 roku;
  c) rozwinie swoją działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym i pozyskanie nowych kontaktów biznesowych;
  d) uzyska wzrost dochodów (sprzedaż eksportowa w przypadku Spółki jest bardziej rentowna), który z kolei pozwoli na nowe inwestycje technologiczne i powierzchniowe;
  e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki
 • Planowane efekty:
  • Stworzenie i opublikowanie multi języcznej strony www z produktami Spółki
  • Zawarcie 5 kontraktów handlowych na pośrednictwo w sprzedaży produktów Spółki.
  • Sprzedaż bezpośrednia podczas udziału w targach:
   1.  ISM MIDDLE EAST 2023 (dawniej YUMMEX),
   2. Dubaj listopad 2023
   3.  ISM’2023 Kolonia 23-25.04.2023
   4. ANUGA 2023, Kolonia 07-11.10.2023
   5. PLMA 2023, Amsterdam maj 2023
 • Wkład Unii Europejskiej w projekt – 580 153, 62 zł